Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

Niklas Jeppsson ny VD på Holje El fr.o.m 2016-02-01

        Niklas Jeppsson ny VD på Holje El fr.o.m 2016-02-01 Niklas Jeppsson kommer närmast från en roll som regionchef och affärsutvecklare på Avalon Innovation i Karlshamn. Han har de senaste sju åren innehaft olika ledarroller inom Avalon...