Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

OM FÖRETAGET

 

GDPR & Dataskyddspolicy

Holje El har rutiner runt GDPR hantering. I denna policy vill vi informera dig som intressent att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi samlar endast in personuppgifter för specifika, tydliga och legalt tillåtna ändamål och personuppgifterna kommer endast att användas för de syften de ursprungligen samlades in.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på, eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt eller vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp relationerna med våra intressenter.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du fyller i formulär på vår webbplats, skickar e-post till oss eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar, vid personliga besök på en mässa eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss.

Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig.

Ditt namn och e-postadress lagras också i vårt epostregister vi använder för utskick om nyheter och information som kan beröra relationen mellan oss och er. Vi sparar dina uppgifter i detta register tills du meddelar att du inte längre vill. Du kan när som helst meddela att vi ska ändra dina uppgifter eller ta bort dig från vårt utskicksregister.

Vi delar aldrig ut eller säljer dina kontaktuppgifter till andra aktörer.

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med oss!