Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

OM FÖRETAGET

 

Holje El

Holje El är ett familjeföretag som varit igång sedan 1972. Vi har gått från en ren elinstallatör till att idag arbeta med alla slags installationer; från solceller, svagström, tele, data, passage, lås & säkerhet och larmanläggningar till högspänning. Vi tar ansvar för en anläggning från början till slut, d.v.s. vi projekterar, konstruerar och utför elektriska installationer. Dessutom erbjuder vi underhåll och löpande service. Holje El har 42 anställda och huvudkontor i Olofström samt filialkontor i Kristianstad.

 I vår lager lagerför vi och säljer  El mtrl- Brandlarm- Inbrotts larm och Solceller. Här finns kunnande och erfarenhet inom området på ovanstående kompetenssegement.

I takt med att marknaden förändras och kundkretsen breddas, ställs allt högre krav på vår kompetens. Vi på Holje El garanterar att våra produkter och tjänster uppfyller kundens önskemål och tekniska krav. Vår vision är att ständigt utvecklas för att finnas med längst fram i branschen. Vår ledande service tar oss dit.

Certifikat

  • Holje El AB är sedan 2001 kvalitetscertifierat enligt svensk standard SS-EN ISO 9001:2015.
  • Holje El AB är sedan januari 2008 miljöcertifierat enligt svensk standard SS-EN ISO 14001:2015.
  • Holje El AB är sedan september 2020 certifierade enligt SSF 1015 utgåva 3, larmklass 2.
  • Holje El AB är sedan maj 2021 certifierade enligt svensk standard ISO 45001:2018. Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning.

Verksamhetspolicy

Detta är ett utdrag av vår verksamhetspolicy.
I installation och försäljningsarbete skall företaget genom ett ständigt förbättringsarbete inriktat mot hög kvalité och låg miljöbelastning, se till att levererade produkter/tjänster motsvarar kunders krav och förväntningar.

Vi skall för våra kunder tillhandahålla snabb och pålitlig service.
Uppfylla gällande lagstiftning liksom andra regler som företaget omfattas av.

Minskad miljöbelastning uppnås genom hushållning med naturresurser, förebyggande av föroreningar med fokusering på utsläpp, transporter och avfall.

Tillsammans med våra leverantörer och kunder skall Vi främja produkter med hög kvalité och som har låg miljöbelastning vid tillverkning, användande och slutförbrukning.

Affärsidé

Försäljning av el- och industriförnödenheter samt installations- och underhållstjänster inom stark- och svagströmsområdet.

Verksamheten bedrivs i hela Sverige men i huvudsak i Blekinge- och Skåne Län och riktar sig bl.a. till byggföretag, industrier, kommuner, privatpersoner, kraftbolag, landsting och fastighetsägare.

Till större samarbetspartners utför vi arbete både inom hela landet samt vissa specifika objekt även utomlands.