Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

LARM

Pengar i madrassen? Vi har larmlösningen för dig!

Holje El är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm enligt SSF1015 och arbetar med rådgivning, installation, underhåll och service – allt efter kundens behov. Genom nära samarbete med våra partners och leverantörer får våra kunder tillgång till marknadsledande produkter inom larm- och säkerhetsområdet. Inom passagekontrollanläggningar utför vi allt från enkla kodlås till komplexa integrerade system med kortläsare, övervakning, inbrottslarm samt belysningsstyrning. Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi brandlarmsanläggningar godkända enligt SBF och FSAB samt utrymningslarmanläggningar.

 

Larm- och säkerhetslösningar vi erbjuder

  • Inbrottslarm
  • Brand- och utrymningslarm
  • Trygghetslarm
  • Överfallslarm
  • Passagekontroll
  • Kameraövervakning

Trygghet och kvalitet för kunden

En inbrottslarmanläggning installerad av oss, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler för projektering och installation av inbrotts- larmanläggningar (SSF 130), säkerställer att anläggningen är installerad på ett korrekt sätt.

Som kund hos oss kan du vara säker på att företaget har den kvalitet som krävs av organisation, personal och verksamhet. Kvalitetssäkringen sker bland annat genom vi har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem och kompetent personal, använder rätt material samt säkerställer att service- och garanti- åtaganden kan upprätthållas på inbrotts- larmanläggningen.
Vill du läsa mer om vår certifiering tryck på SBSC-loggan.

Holje-el-olofstrom-blekinge-skane-Certifierad anläggarfirma

Kontakt

Vid förfrågningar om larm- och säkerhetssystem kontakta någon av våra arbetsledare enligt nedan

Daniel Björnsson

Daniel Björnsson

Svagsströmsmontör

Simon Björnsson

Simon Björnsson

Svagsströmsmontör

Carl Herman Johansson

Carl Herman Johansson

Svagström