Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

LARM

Pengar i madrassen? Vi har larmlösningen för dig!

Holje El är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm enligt SSF1015 och arbetar med rådgivning, installation, underhåll och service – allt efter kundens behov. Genom nära samarbete med våra partners och leverantörer får våra kunder tillgång till marknadsledande produkter inom larm- och säkerhetsområdet. Inom passagekontrollanläggningar utför vi allt från enkla kodlås till komplexa integrerade system med kortläsare, övervakning, inbrottslarm samt belysningsstyrning. Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi brandlarmsanläggningar godkända enligt SBF och FSAB samt utrymningslarmanläggningar.

 

Larm- och säkerhetslösningar vi erbjuder

  • Inbrottslarm
  • Brand- och utrymningslarm
  • Trygghetslarm
  • Överfallslarm
  • Passagekontroll
  • Kameraövervakning

Kontakt

Vid förfrågningar om larm- och säkerhetssystem kontakta någon av våra arbetsledare enligt nedan

Daniel Björnsson

Daniel Björnsson

Svagsströmsmontör

Simon Björnsson

Simon Björnsson

Svagsströmsmontör

Carl Herman Johansson

Carl Herman Johansson

Svagström