Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

EL

 

Ledande service – Det är vår styrka!

Vi på Holje El har mer än 30 års erfarenhet av entreprenadverksamhet. Vi projekterar och utför alla typer av elinstallationer för bostäder, industrier, skolor, varuhus, sjukhus och kontorsbyggnader. Vi arbetar även med högspänningsanläggningar i samband med såväl nyproduktion som ombyggnader. Under åren har vi skapat ett nära samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende med såväl kunder som leverantörer.

Vi på Holje El är stolta över att ha ledande service i fokus. Vi vet att våra kunder förknippar oss med service i världsklass. Förutom servicebegreppet som helhet så innebär serviceverksamheten för oss även mindre installationer till kommuner, bostadsföretag, industrier och privatpersoner. Vi har servicebilar i Olofström och Kristianstad vilket gör att servicearbetet löper smidigt eftersom mycket tillbehör och verktyg alltid finns i bilarna. Det är just den extra sortens service våra kunder uppskattar.

Olofström

 

Fredrik Persson

Fredrik Persson

Arbetsledning

Mats Hoff

Mats Hoff

Arbetsledare Service/Svagström

Adam Porshammar

Adam Porshammar

Arbetsledning