Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

image00

 

 

 

 

Niklas Jeppsson ny VD på Holje El fr.o.m 2016-02-01

Niklas Jeppsson kommer närmast från en roll som regionchef och affärsutvecklare på Avalon Innovation i Karlshamn. Han har de senaste sju åren innehaft olika ledarroller inom Avalon Innovation AB och har tidigare arbetat tio år inom EC gruppen. Niklas har en officerexamen från marinen som lämpar sig väl för ledarroller. 

– Niklas kompetens och tidigare erfarenheter av kundorienterade organisationer med breda verksamhetsområden är helt rätt för vår fortsatta utveckling. Jag är övertygad om att Niklas kommer bistå med intressanta perspektiv och nya idéer och tillsammans med vår duktiga personal kommer han att fortsätta bygga framtidens Holje El, säger Mattias Örknér.

Jag är mycket glad och stolt över att bli VD på Holje El. Jag ser fram emot en spännande utmaning och mot att fortsätta utvecklingen av Holje El’s stabila profil och produkter. Holje El har stor potential att ytterligare stärka sin redan starka position på en spännande och utmanande marknad. Till att börja med kommer vi att fokusera på ökad tillväxt genom det utvecklingsarbete som redan påbörjats. Om fem år ser vi att Holje El växt och befinner sig på nya marknader. säger Niklas Jeppsson.