Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

Holjeel har erhållit ett nytt uppdrag som innebär komplett dragning av ny styr – el i en nyproduktion av en skola i Älmhult.

Uppdraget kommer pågå hela 2017.