Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

”Utdrag från artikel i Commersen”

Stor efterfrågan

Holje El har de senaste två åren jobbat intensivt med solceller, både inåt och utåt. Personal har utbildats, en projektledare har anställts för att informera och marknadsföra och företaget har landat ett par stora kunder som VMAB och Coop i Karlshamn, men även många vanliga hushåll.
– Trycket är enormt. Vi får in fem-sex offerter förfrågningar i veckan och installerar på två-tre tak varje vecka. Nu skördar vi frukten av det hårda arbetet som vi lagt ner det senaste året.
Två anledningar till att solceller ökar är dels möjligheten att ansöka om solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd till solcellsanläggningar. I höstbudgeten sköt Regeringen till pengar till den pott som annars brukar ta slut fortare än kvickt. Den andra anledningen är att det går att sälja av energin direkt.
– Som mikroproducent producerar du inte mer än du förbrukar, men överskottet går ut på elnätet direkt och räknas av från elräkningen, säger Niklas Jeppsson.
En studie av Alvar Palm, doktorand vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, visade att flest solceller installeras i kommuner där lokala entreprenörer och elnätsbolag tagit initiativ. Han har också studerat kunderna.
– Av de som hittills köpt solceller i Sverige är det övervägande personer med ett stort intresse för miljö och teknik, ”early adopters”, som det kallas. Men skulle du ställa samma fråga exempelvis i Australien där solceller är mycket vanligare skulle du få andra svar, säger Alvar Palm.

Jobbar med mervärde
Holje El har en egen solcellsanläggning ovanpå butiken i Olofström där de provar olika paneler som en testanläggning. För Niklas Jeppsson handlar jobbet om mer än bara ett hantverk.
– Vi vill skapa mervärde för våra kunder. Det pågår ständigt en dialog mellan samtliga parter för att vi skall upplevas som pålitliga och innovativa.

 

Ring gärna våra experter Björn Von Palffy  0723505320 eller Magnus Persson 0709444946 eller info@holjeel.se