Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

Kvarter; Finland 5 och 6.
2st åttavåningshus med 74 lägenheter, vid Tivoliparken.

Totalentreprenad: NCC
Underentreprenör El: Holje El
Beställare: AB Kristianstadsbyggen ABK
Tidplan: Klart våren 2018