Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

Holjeel är stolta över att hjälpa Purac med sina elinstallationer i sin satsning i Kristianstad.

Purac som är världsledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall, Purac håller på att etablera sig i nya lokaler i Kristianstad
Vi önskar Purac lycka till med sin satsning.